Re Stuudio-st

Re Stuudio MTÜ missioon on ühendada inimesi, keda huvitab  taaskasutus, koosloomine ja keskkonnahoid  ning soovivad panustada kogukondliku-  ja jätkusuutliku elustiili edendamisse. 

Ühing alustas ametlikult tegevust  2020.a Lääne-Harju vallas ühinedes kogukonnaalgatusega   ROHEVALD , et ühiselt kogukondlikul koostööl põhinevat ringmajandust edendada.

Play Video

Klooga Kosk kogukondlikud saunapäevad!

Beige Brown Modern Minimalist World Braille Day Instagram Story (1)
Scroll to Top